ТЕЛ.: (044) 428-76-10
М. КИЇВ, ВУЛ. ІГОРІВСЬКА 14А


Калькулятор субсидії"; echo 'Вхідні параметри:'; echo ''; // row 1 echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; // row 2 echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; // row 3 echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; // row 4 echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; // row 5 echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo '
Кількість осіб (чол.)'; echo $_POST['N']; echo '
'; echo 'Площа домогосподарства загальна (кв.м) '; echo ''; echo sprintf("%.2f", parseFloat($_POST['S_z'])); echo '
'; echo 'Площа домогосподарства опалювана (кв.м) '; echo ''; echo sprintf("%.2f", parseFloat($_POST['S_op'])); echo '
'; echo 'Тип домогосподарства '; echo ''; if ($_POST['S_typ'] == "1") // 1-2 echo '1-2 поверхи'; if ($_POST['S_typ'] == "2") // 3-4 echo '3-4 поверхи'; if ($_POST['S_typ'] == "3") // 5+ echo '5 і більше поверхів'; echo '
'; echo 'Область '; echo ''; echo $_POST['obl_name']; echo '
'; // -------------------------------------- $sumDoh = 0; echo '
'; if ($_POST['Doh_t2'] == 1) { // одна сумма if(isset($_POST['Summ'])) { if (strlen($_POST['Summ']) > 0 ) $post_summa_dohodu = $_POST['Summ']; else $post_summa_dohodu = 0; } $sumDoh = parseFloat($post_summa_dohodu); echo 'Сукупний дохід за попередній період (грн.): '; echo $sumDoh; }; if ($_POST['Doh_t2'] == 2) { // окремі суми // echo 'Доходи за попередній період (грн.): '; for ($i = 1; $i <= $N; $i++) { // for person loop $Spers=0; $St1n = 's_t_'.$i.'a'; // тип першого доходу для особи І назва параметру $St2n = 's_t_'.$i.'b'; // тип 2-го доходу назва параметру $St3n = 's_t_'.$i.'c'; // тип 3-го доходу назва параметру $S1n = 'S_'.$i.'a'; // сума першого доходу для особи І назва параметру $S2n = 'S_'.$i.'b'; // сума 2-го доходу назва параметру $S3n = 'S_'.$i.'c'; // сума 3-го доходу назва параметру // echo '
--- '.$i.':'; if ($_POST[$St1n] == 2) { // $Spers = $Spers + $_POST[Doh_t1] * parseFloat($_POST[$S1n]); // pens $Spers = $Spers + parseFloat($_POST[$S1n]); // pens } else { $Spers = $Spers + parseFloat($_POST[$S1n]); // not pens }; if ($_POST[$St2n] == 2) { // $Spers = $Spers + $_POST[Doh_t1] * parseFloat($_POST[$S2n]); // pens $Spers = $Spers + parseFloat($_POST[$S2n]); // pens } else { $Spers = $Spers + parseFloat($_POST[$S2n]); // not pens }; if ($_POST[$St3n] == 2) { // $Spers = $Spers + $_POST[Doh_t1] * parseFloat($_POST[$S3n]); // pens $Spers = $Spers + parseFloat($_POST[$S3n]); // pens } else { $Spers = $Spers + parseFloat($_POST[$S3n]); // not pens }; // // echo ' sp1='.$Spers; // if (( $Spers < $_POST[Doh_t1] * $MinProzh )&&($_POST[Doh_t1] == 3)) { // 3 месяца // echo '*'.$_POST[$St1n].'+'.$_POST[$St2n].'+'.$_POST[$St3n]; //echo '-----3------'; if ( ($_POST[$St1n] == 2) // pens or ($_POST[$St1n] == 3) // dopom or ($_POST[$St1n] == 4) // stip or ($_POST[$St1n] == 7) // nepovn lit or ($_POST[$St2n] == 2) // 2 pens or ($_POST[$St2n] == 3) // 2 dopom or ($_POST[$St2n] == 4) // 2 stip or ($_POST[$St2n] == 7) // 2 nepovn lit or ($_POST[$St3n] == 2) // 3 pens or ($_POST[$St3n] == 3) // 3 dopom or ($_POST[$St3n] == 4) // 3 stip or ($_POST[$St3n] == 7) // 3 nepovn lit ) { // echo '**t'; if (($_POST[$St1n] == 0) && ($_POST[$St2n] == 0) && ($_POST[$St3n] == 0)) { // echo '**tt=0'; $Spers = 0; } else { // echo '**tf'; // $Spers = $_POST[Doh_t1] * $MinProzh; }; } else { if (($_POST[$St1n] == 0) && ($_POST[$St2n] == 0) && ($_POST[$St3n] == 0)) { // echo '**tt=0'; $Spers = 0; } else { // echo '**tf'; // $Spers = $_POST[Doh_t1] * $MinProzh; $Spers = 2 * $MinProzh2015r; // to do !!!!!!!!!!!! }; // echo '**f'; }; }; // // if (( $Spers < $_POST[Doh_t1] * $MinProzh2014 )&&($_POST[Doh_t1] == '12')) { // 12 месяцев // echo '*'.$_POST[$St1n].'+'.$_POST[$St2n].'+'.$_POST[$St3n]; //echo '-----12------'; if ( ($_POST[$St1n] == 2) // pens or ($_POST[$St1n] == 3) // dopom or ($_POST[$St1n] == 4) // stip or ($_POST[$St1n] == 7) // nepovn lit or ($_POST[$St2n] == 2) // 2 pens or ($_POST[$St2n] == 3) // 2 dopom or ($_POST[$St2n] == 4) // 2 stip or ($_POST[$St2n] == 7) // 2 nepovn lit or ($_POST[$St3n] == 2) // 3 pens or ($_POST[$St3n] == 3) // 3 dopom or ($_POST[$St3n] == 4) // 3 stip or ($_POST[$St3n] == 7) // 3 nepovn lit ) { // echo '**t'; if (($_POST[$St1n] == 0) && ($_POST[$St2n] == 0) && ($_POST[$St3n] == 0)) { // echo '**tt=0'; $Spers = 0; } else { // echo '**tf'; // $Spers = $_POST[Doh_t1] * $MinProzh; }; } else { if (($_POST[$St1n] == 0) && ($_POST[$St2n] == 0) && ($_POST[$St3n] == 0)) { // echo '**tt=0'; $Spers = 0; } else { // echo '**tf'; // $Spers = $_POST[Doh_t1] * $MinProzh2014; $Spers = 2 * $MinProzh2015r; // to do !!!!!!!!!!!! }; // echo '**f'; }; }; // echo '
Особа '.$i.': '.$Spers; $sumDoh = $sumDoh + $Spers; // echo ' s='.$sumDoh; } echo '
'; echo 'Сукупний дохід за попередній рік (грн.): '.$sumDoh; }; // -------------------------------------------------------- // if (($_POST['plg_N'] == 1)||($_POST['plg_N'] == 2)) { echo '

Пільги'; echo '
% першої пільги: '.$_POST['plg_t1']*100; echo '
Розповсюджується на осіб: '.$_POST['plg_n1']; }; if ($_POST['plg_N'] == 2) { echo '
% другої пільги: '.$_POST['plg_t2']*100; echo '
Розповсюджується на осіб: '.$_POST['plg_n2']; }; // // ---- розрахунки ------------------------------------------------------------------------ // $SperN = $sumDoh / $_POST['N'] / $_POST[Doh_t1]; // середньомісячний дохід $PlatProc = $SperN / $MinProzhZ / 2 * 0.15; // прожитковий мінімум загальний if ($PlatProc > 0.15) { $PlatProc = 0.15; }; $PlatObov = $sumDoh / $_POST[Doh_t1] * $PlatProc; // % обовязкового платежу // // S_z $Sz = parseFloat($_POST['S_z']); // норма загальної площі if ($Sz < 35.22+13.65*$_POST['N']) $Norm_Sz = $Sz; else $Norm_Sz = 35.22+13.65*$_POST['N']; // S_op $Sop = parseFloat($_POST['S_op']); // норма опалюваної площі if ($Sop < 35.22+13.65*$_POST['N']) $Norm_Sop = $Sop; else $Norm_Sop = 35.22+13.65*$_POST['N']; $Norm_vg = parseFloat($_POST['voda_gar']) * $_POST['N']; $Norm_vh = parseFloat($_POST['tar_hvtyp']) * $_POST['N']; // gaz1 $Norm_gaz1 = parseFloat($_POST['tar_gaztyp']) * $_POST['N']; // газ, в кубах (для плити) // electric $Norm_El = 90 + 30 * ( $_POST['N'] - 1 ); // електрика if ($Norm_El > 210) { $Norm_El = 210; }; $Norm_El = $Norm_El + $_POST['El_DopTyp']; // smittya $Norm_Smit = 1 * $_POST['N']; // вивіз сміття // // ------------------------------------------------------------------------------ echo '

Розрахункові значення:'; echo '
'; echo '

'; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; //echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; /* echo ''; */ echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; /* echo ''; */ echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; /* echo ''; */ echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; /* echo ''; */ echo ''; echo '
'; echo ' Назва параметра '; echo ''; echo ' Значення '; echo '
'; echo 'Норма загальної площі для розрахунку субсидії (кв.м): '; echo ''; echo '
' . sprintf("%.2f", $Norm_Sz); echo 'Макс = 35.22 кв.м на сімю + 13.65 кв.м * кількість мешканців'; echo '
'; echo '
'; echo 'Норма опалюваної площі для розрахунку субсидії (кв.м): '; echo ''; echo '
' . sprintf("%.2f", $Norm_Sop); echo 'Макс = 35.22 кв.м на сімю + 13.65 кв.м * кількість мешканців'; echo '
'; echo '
'; echo 'Середньомісячний дохід на особу (грн.): '; // $SperN = $sumDoh / $_POST['N'] / $_POST[Doh_t1]; // echo ''; echo '
' . sprintf("%.2f", $SperN); echo 'Сукупний дохід за рік / 12 / кількість мешканців'; echo '
'; echo '
'; echo 'Сукупний дохід за рік / 12 / кількість мешканців'; echo '
'; echo 'Прожитковий мінімум для розрахунку
% сплати ком. послуг (грн.): '; echo '
'; echo '
'; if (($_POST[Doh_t1] == 12)) { echo sprintf("%.2f", $MinProzhZ); } else { echo sprintf("%.2f", $MinProzhZ); }; echo 'Встановлюється законодавчо.'; echo '
'; echo '
'; echo 'Встановлюється законодавчо.'; echo '
'; echo 'Відсоток обов”язкової плати за послуги (%): '; // $PlatProc = $SperN / $MinProzhZ / 2 * 0.15; // прожитковий мінімум загальний echo ''; echo '
' . sprintf("%.2f", $PlatProc*100); echo 'Середньомісячний дохід на особу / Прожитковий мінімум / 2 * 15%'; echo '
'; echo '
'; echo 'Середньомісячний дохід на особу / Прожитковий мінімум / 2 * 15%'; echo '
'; echo 'Обов”язкова частка плати за послуги (грн.): '; // $PlatObov = $sumDoh / $_POST[Doh_t1] * $PlatProc; // echo ''; echo '
' . sprintf("%.2f", $PlatObov); echo 'Сукупний дохід за рік / 12 * Обов”язкова частка плати'; echo '
'; echo '
'; echo 'Сукупний дохід за рік / 12 * Обов”язкова частка плати '; echo '
'; // // ------------------------------------------------------------------------------------ // echo '

Розрахунок суми платежів з врахуванням соціальних норм:'; // та пільг // echo '

'; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; if (isset($_POST['KvartPlIsOn'])){ // Квартплата echo ''; echo ''; $tar_kv = parseFloat($_POST['tar_kv']); echo ''; echo ''; //plg_t1 plg_norm1 $S1P1 = 0; $S1P2 = 0; // if (($_POST['plg_N'] == 1)||($_POST['plg_N'] == 2)) { if (($_POST['plg_t1'] == '1')) { // echo 'test = 1.00; $NormP = 21 + 10.5; if ($Norm_Sz > $NormP) { $Norm_Sz = $Norm_Sz - $NormP; } else { $NormP = $Norm_Sz; $Norm_Sz = 0; }; $S1P1 = $NormP*$tar_kv * (1-$_POST['plg_t1']); } else { if (!($_POST['plg_t1'] == '0.25')) { // echo 'test != 0.25; $NormP = 21 + 10.5*$_POST['plg_n1']; if ($Norm_Sz > $NormP) { $Norm_Sz = $Norm_Sz - $NormP; } else { $NormP = $Norm_Sz; $Norm_Sz = 0; }; $S1P1 = $NormP*$tar_kv * (1-$_POST['plg_t1']); } else { // echo 'test = 0.25; $NormP = 21 + 10.5*1; if ($Norm_Sz > $NormP) { $Norm_Sz = $Norm_Sz - $NormP; } else { $NormP = $Norm_Sz; $Norm_Sz = 0; }; $S1P1 = $NormP*$tar_kv * (1-$_POST['plg_t1']); }; }; }; // if ($_POST['plg_N'] == 2) { if (!($_POST['plg_t2'] == '0.25')) { $NormP = 21 + 10.5*$_POST['plg_n2']; if ($Norm_Sz > $NormP) { $Norm_Sz = $Norm_Sz - $NormP; } else { $NormP = $Norm_Sz; $Norm_Sz = 0; }; $S1P2 = $NormP*$tar_kv * (1-$_POST['plg_t2']); } else { }; // $S1P2 = $NormP*$tar_kv * (1-$_POST['plg_t2']); }; $S1 = $S1P1 + $S1P2 + $Norm_Sz*$tar_kv; echo ''; echo ''; } else { $S1 = 0; }; // --------------------- if (isset($_POST['OpalIsOn'])){ // Опалення echo ''; // $tar_opc = parseFloat($_POST['tar_opc']); if ($_POST['opal_t1'] == "1") { // --- централізоване echo ''; echo ''; echo ''; //plg_t1 plg_norm1 $S2P1 = 0; $S2P2 = 0; if (($_POST['plg_N'] == 1)||($_POST['plg_N'] == 2)) { $NormP = 21 + 10.5*$_POST['plg_n1']; if ($Norm_Sop > $NormP) { $Norm_Sop = $Norm_Sop - $NormP; } else { $NormP = $Norm_Sop; $Norm_Sop = 0; }; $S2P1 = $NormP*$_POST['tar_opc'] * (1-$_POST['plg_t1']); }; // if ($_POST['plg_N'] == 2) { $NormP = 21 + 10.5*$_POST['plg_n2']; if (($_POST['plg_t1'] == '1')) { // echo 'test = 1.00; $NormP = 21 + 10.5; }; if ($Norm_Sop > $NormP) { $Norm_Sop = $Norm_Sop - $NormP; } else { $NormP = $Norm_Sop; $Norm_Sop = 0; }; $S2P2 = $NormP*$_POST['tar_opc'] * (1-$_POST['plg_t2']); }; // $S2 = $S2P1 + $S2P2 + $Norm_Sop*$_POST['tar_opc']; echo ''; } // -------- --------------------------------- if ($_POST['opal_t1'] == "4") { // централізоване Гкал./кв.м. echo ''; // echo ''; $Norm_Sop = $Norm_Sop * $_POST['gkal_op']; // норма площі * норму на квадрат echo ''; echo ''; //plg_t1 plg_norm1 $S2P1 = 0; $S2P2 = 0; if (($_POST['plg_N'] == 1)||($_POST['plg_N'] == 2)) { $NormP = (21 + 10.5*$_POST['plg_n1']) * $_POST['gkal_op']; if (($_POST['plg_t1'] == '1')) { // echo 'test = 1.00; $NormP = 21 + 10.5; }; if ($Norm_Sop > $NormP) { $Norm_Sop = $Norm_Sop - $NormP; } else { $NormP = $Norm_Sop; $Norm_Sop = 0; }; $S2P1 = $NormP * $tar_opc * (1-$_POST['plg_t1']); }; if ($_POST['plg_N'] == 2) { $NormP = (21 + 10.5*$_POST['plg_n2']) * $_POST['gkal_op']; if (($_POST['plg_t1'] == '1')) { // echo 'test = 1.00; $NormP = 21 + 10.5; }; if ($Norm_Sop > $NormP) { $Norm_Sop = $Norm_Sop - $NormP; } else { $NormP = $Norm_Sop; $Norm_Sop = 0; }; $S2P2 = $NormP*$tar_opc * (1-$_POST['plg_t2']); }; $S2 = $S2P1 + $S2P2 + $Norm_Sop*$tar_opc; echo ''; } // -------- --------------------------------------- if ($_POST['opal_t1'] == "2") { // інд. газ echo ''; $gaz200 = 200; $ttt = $Norm_Sop * $_POST['gaz_indop']; $tt2 = (21 + 10.5*$_POST['plg_n1']) * $_POST['gaz_indop']; $Norm_Sop = $Norm_Sop * $_POST['gaz_indop'] + $Norm_gaz1; // *************************** + плита // subs norma // $Norm_Sop2 = $Norm_gaz1; $Norm_Sop * $_POST['gaz_indop'] + 0; // *************************** // $NormP2 = $_POST['tar_gaztyp'] * $_POST['plg_n1'] ; if (($_POST['plg_t1'] == '1')) { // если пыльга 100% (село) // echo 'test = 1.00; $NormP = (21 + 10.5) * $_POST['gaz_indop']; // pilg norma if ($NormP>$Norm_Sop) { $NormP=$Norm_Sop; }; } else { $NormP = (21 + 10.5*$_POST['plg_n1']) * $_POST['gaz_indop'] + $_POST['tar_gaztyp'] * $_POST['plg_n1']; // pilg norma }; // echo '*** = $NormP'; // echo $NormP; $tar_gaz_1 = $_POST['tar_gaz_1']; $tar_gaz_2 = $_POST['tar_gaz_2']; echo ''; if ($Norm_Sop <= $gaz200) { // !! добавить учет опалювальн перыоду echo ''; } else { echo ''; }; //plg_t1 plg_norm1 $S2P1 = 0; $S2P2 = 0; // //echo '

$Norm_Vop +плита'.$Norm_Sop.'
$NormVPlg '.$NormP.'
$tar_gaz_1 '.$tar_gaz_1.'
$tar_gaz_2 '.$tar_gaz_2.'
$Norm_Vop='.$ttt.'
Vplg_ор = '.$tt2.'
'; // if ($Norm_Sop <= $gaz200) { // норма меньше 200 if (($_POST['plg_N'] == 1)||($_POST['plg_N'] == 2)) { $S2 = $NormP * $tar_gaz_1 * (1-$_POST['plg_t1']) + ($Norm_Sop - $NormP) * $tar_gaz_1; // echo '*'; // echo $NormP * $tar_gaz_1 * (1-$_POST['plg_t1']); // echo '*'; // echo ($Norm_Sop - $NormP) * $tar_gaz_1; } else { $S2 = $Norm_Sop * $tar_gaz_1; }; } else { // норма больше 200 if (($_POST['plg_N'] == 1)||($_POST['plg_N'] == 2)) { // є пільги if ($NormP > $gaz200) { $S2 = ($gaz200 * $tar_gaz_1) * (1-$_POST['plg_t1']) + (($NormP-$gaz200) * $tar_gaz_2) * (1-$_POST['plg_t1']) + ($Norm_Sop - $NormP) * $tar_gaz_2; // $tmp1 = ($gaz200 * $tar_gaz_1) * (1-$_POST['plg_t1']); // $tmp2 = (($NormP-$gaz200) * $tar_gaz_2) * (1-$_POST['plg_t1']); // $tmp3 = ($Norm_Sop - $NormP) * $tar_gaz_2; // echo ' s1='.$tmp1.' s2='.$tmp2.' s3='.$tmp3.' S2='.$S2; } else { // pilga e < 200 $S2 = $NormP * $tar_gaz_1 * (1-$_POST['plg_t1']) + (200 - $NormP) * $tar_gaz_1 + ($Norm_Sop - 200) * $tar_gaz_2; }; // нема пільг } else { $S2 = $gaz200 * $tar_gaz_1 + ($Norm_Sop - $gaz200) * $tar_gaz_2; }; }; echo ''; } // // -------- ---------------------------------------------- // if ($_POST['opal_t1'] == "3") { // +_ не врах пільгу echo ''; $Norm_Sop = $Norm_Sop * $_POST['el_op'] + $Norm_El; // опал + освітл echo ''; echo ''; //plg_t1 plg_norm1 $S2P1 = 0; $S2P2 = 0; /* if (($_POST['plg_N'] == 1)||($_POST['plg_N'] == 2)) { $NormP = 90 + 30*$_POST['plg_n1']; if ($Norm_Sop > $NormP) { $Norm_Sop = $Norm_Sop - $NormP; } else { $NormP = $Norm_Sop; $Norm_Sop = 0; }; $S2P1 = $NormP*$_POST['tar_opc'] * (1-$_POST['plg_t1']); }; if ($_POST['plg_N'] == 2) { $NormP = (21 + 10.5*$_POST['plg_n2']) * $_POST['gaz_indop']; if ($Norm_Sop > $NormP) { $Norm_Sop = $Norm_Sop - $NormP; } else { $NormP = $Norm_Sop; $Norm_Sop = 0; }; $S2P2 = $NormP*$_POST['tar_opc'] * (1-$_POST['plg_t2']); }; */ // $S2 = $S2P1 + $S2P2 + $Norm_Sop*$_POST['tar_opc']; if ($Norm_Sop <= 3000) { // 3600 -> 3000 -- todo ввести змінну $S2 = $Norm_Sop * $_POST['tar_el_1']; } else { $S2 = 3000 * $_POST['tar_el_1'] + ($Norm_Sop - 3000) * $_POST['tar_el_3']; }; echo ''; } // echo ''; } else { $S2 = 0; }; // ---------------------- ------------------------------------------- if (isset($_POST['GarVodIsOn'])){ echo ''; echo ''; // + $tar_voda_g = parseFloat($_POST['tar_voda_g']); echo ''; echo ''; $S3P1 = 0; $S3P2 = 0; if (($_POST['plg_N'] == 1)||($_POST['plg_N'] == 2)) { $NormP = parseFloat($_POST['voda_gar']) * $_POST['plg_n1'] ; if (($_POST['plg_t1'] == '1')) { // echo 'test = 1.00; $NormP = 0; $S3P1 = 0; }; if ($Norm_vg > $NormP) { $Norm_vg = $Norm_vg - $NormP; } else { $NormP = $Norm_vg; $Norm_vg = 0; }; $S3P1 = $NormP*$tar_voda_g * (1-$_POST['plg_t1']); }; if ($_POST['plg_N'] == 2) { $NormP = parseFloat($_POST['voda_gar']) * $_POST['plg_n2']; if ($Norm_vg > $NormP) { $Norm_vg = $Norm_vg - $NormP; } else { $NormP = $Norm_vg; $Norm_vg = 0; }; $S3P2 = $NormP*$tar_voda_g * (1-$_POST['plg_t2']); }; $S3 = $S3P1 + $S3P2 + $Norm_vg*$tar_voda_g; echo ''; echo ''; } else { $S3 = 0; }; // ---------------------- --------------------------------------- if (isset($_POST['HolVodIsOn'])){ echo ''; echo ''; // + $tar_voda_h = parseFloat($_POST['tar_voda_h']); echo ''; echo ''; $S4P1 = 0; $S4P2 = 0; if (($_POST['plg_N'] == 1)||($_POST['plg_N'] == 2)) { $NormP = parseFloat($_POST['tar_hvtyp']) * $_POST['plg_n1'] ; if (($_POST['plg_t1'] == '1')) { // echo 'test = 1.00; $NormP = 0; $S4P1 = 0; }; if ($Norm_vh > $NormP) { $Norm_vh = $Norm_vh - $NormP; } else { $NormP = $Norm_vh; $Norm_vh = 0; }; $S4P1 = $NormP*$tar_voda_h * (1-$_POST['plg_t1']); }; if ($_POST['plg_N'] == 2) { $NormP = parseFloat($_POST['tar_hvtyp']) * $_POST['plg_n2']; if ($Norm_vh > $NormP) { $Norm_vh = $Norm_vh - $NormP; } else { $NormP = $Norm_vh; $Norm_vh = 0; }; $S4P2 = $NormP*$tar_voda_h * (1-$_POST['plg_t2']); }; $S4 = $S4P1 + $S4P2 + $Norm_vh*$tar_voda_h; echo ''; echo ''; } else { $S4 = 0; }; // -------------- ---------------------------------------- if (isset($_POST['VodovidvIsOn'])){ echo ''; echo ''; // !!! $S8 = 0; $tar_vodovidv = parseFloat($_POST['tar_vodovidv']); $Norm_vv1 = 4.0; $Norm_vv = $Norm_vv1 * $_POST['N']; echo ''; echo ''; $S8P1 = 0; $S8P2 = 0; if (($_POST['plg_N'] == 1)||($_POST['plg_N'] == 2)) { $NormP = $Norm_vv1 * $_POST['plg_n1'] ; if (($_POST['plg_t1'] == '1')) { // echo 'test = 1.00; $NormP = 0; $S8P1 = 0; }; if ($Norm_vv > $NormP) { $Norm_vv = $Norm_vv - $NormP; } else { $NormP = $Norm_vv; $Norm_vv = 0; }; $S8P1 = $NormP * $tar_vodovidv * (1-$_POST['plg_t1']); }; if ($_POST['plg_N'] == 2) { $NormP = $Norm_vv1 * $_POST['plg_n2']; if ($Norm_vv > $NormP) { $Norm_vv = $Norm_vv - $NormP; } else { $NormP = $Norm_vv; $Norm_vv = 0; }; $S8P2 = $NormP * $tar_vodovidv * (1-$_POST['plg_t2']); }; $S8 = $S8P1 + $S8P2 + $Norm_vv * $tar_vodovidv; echo ''; echo ''; } else { $S8 = 0; }; // ------------- ----------------------------------------------------------- if (isset($_POST['GazIsOn'])){ echo ''; echo ''; // Газопостачання //echo '='.$_POST['OpalSezon'].'='; if (isset($_POST['OpalSezon'])) { $tar_gaz = parseFloat($_POST['tar_gaz_2']); // на плиту завжди 7.188 } else { $tar_gaz = parseFloat($_POST['tar_gaz_2']); }; echo ''; echo ''; $S5P1 = 0; $S5P2 = 0; if (($_POST['plg_N'] == 1)||($_POST['plg_N'] == 2)) { $NormP = $_POST['tar_gaztyp'] * $_POST['plg_n1'] ; if ($Norm_gaz1 > $NormP) { $Norm_gaz1 = $Norm_gaz1 - $NormP; } else { $NormP = $Norm_gaz1; $Norm_gaz1 = 0; }; $S5P1 = $NormP*$tar_gaz * (1-$_POST['plg_t1']); }; if ($_POST['plg_N'] == 2) { $NormP = $_POST['tar_gaztyp'] * $_POST['plg_n2']; if ($Norm_gaz1 > $NormP) { $Norm_gaz1 = $Norm_gaz1 - $NormP; } else { $NormP = $Norm_gaz1; $Norm_gaz1 = 0; }; $S5P2 = $NormP*$tar_gaz * (1-$_POST['plg_t2']); }; $S5 = $S5P1 + $S5P2 + $Norm_gaz1*$tar_gaz; // if (($_POST['opal_t1'] == "2")&&(isset($_POST['OpalIsOn']))) { $S5 = 0; echo ''; } else { echo ''; }; // echo ''; } else { $S5 = 0; }; // --------------------- ------------------------------------------------- if (isset($_POST['ELIsOn'])){ echo ''; echo ''; // + echo ''; echo ''; $el_min = 100; // місто if ($_POST['tar_eltyp'] == 2) { $el_min = 100; // село }; if (($_POST['opal_t1'] == "3") && (isset($_POST['OpalIsOn']))) { $el_min = 3000; // при ел. опаленні }; // $EP1 = 0; $EP2 = 0; $NormP = 90 + 30 * ($_POST['plg_n1'] - 1) ; //if (($_POST['plg_N'] == 1)||($_POST['plg_N'] == 2)) { // $NormP = 90 + 30 * ($_POST['plg_n1'] - 1) ; // $S6 = $S6 * (1-$_POST['plg_t1']); //}; // //if ($_POST['plg_N'] == 2) { // //}; // if ($Norm_El < $el_min) { // норма меньше минимумма if (($_POST['plg_N'] == 1)||($_POST['plg_N'] == 2)) { // е пыльга // $NormP = 90 + 30 * ($_POST['plg_n1'] - 1) ; if ($_POST['plg_t1'] == 1) { //echo '!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'; $NormP = 30; }; $S6 = $NormP * $_POST['tar_el_1'] * (1-$_POST['plg_t1']) + ($Norm_El - $NormP) * $_POST['tar_el_1']; } else { // нема пыльги $S6 = $Norm_El * $_POST['tar_el_1']; }; } else { // норма больше минимумма if ($_POST['plg_t1'] == 1) { //echo '!2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'; $NormP = 30; }; if (($_POST['plg_N'] == 1)||($_POST['plg_N'] == 2)) { // є пыльга if ($el_min < $NormP) { $S6 = ($el_min * $_POST['tar_el_1']) * (1-$_POST['plg_t1']) + (($NormP - $el_min) * $_POST['tar_el_2']) * (1-$_POST['plg_t1']) + (($Norm_El - $NormP) * $_POST['tar_el_2']); } else { $S6 = ($NormP * $_POST['tar_el_1']) * (1-$_POST['plg_t1']) + ($el_min - $NormP) * $_POST['tar_el_1'] + (($Norm_El - $el_min) * $_POST['tar_el_2']); }; } else { // нема пыльги $S6 = ($el_min * $_POST['tar_el_1']) + (($Norm_El - $el_min) * $_POST['tar_el_2']); }; }; if (true) { } else { }; if (($_POST['opal_t1'] == "3") && (isset($_POST['OpalIsOn']))) { // !!!!!!!!!! не та умова $S6 = 0; echo ''; } else { echo ''; }; echo ''; } else { $S6 = 0; }; // -------------- ----------------------------------------------------------- if (isset($_POST['VivozIsOn'])){ echo ''; echo ''; $S7 = 0; $Norm_Smit1 = 1; // 1 kub. m $tar_sm = parseFloat($_POST['tar_sm']); echo ''; echo ''; $S7P1 = 0; $S7P2 = 0; /* * Цей блок викликає помилку під час обробки в FastCGI!!!!! * У рядку if((........ * причина скоріш за все у відсутності визначення $_POST['plg_N'] * Але я не впевнений. Потрібно перевірити. * На початку модуля потрібно перевіряти всі вхідні дані з форми з метою контролю заповнення, * та запобігання підробним запитам * Вони повинні бути присутні (у разі відсутності - задати знвчення по замовчуванню), * мати відповідний формат (у разі невідповідності - приведені до потрібного формату) * У тексті процедури повинні вже використовуватись виключно змінні зі значеннями , * які були задано при обробці вхідних даних. * (тобто не використовувати конструкцій типу $S7P1 = $NormP * $tar_sm * (1-$_POST['plg_t1']) ) * if(($_POST['plg_N']==1)||($_POST['plg_N']==2)){ $NormP = $Norm_Smit1 * $_POST['plg_n1'] ; if (($_POST['plg_t1'] == '1')) { // echo 'test = 1.00; $NormP = 0; $S7P1 = 0; }; if ($Norm_Smit > $NormP) { $Norm_Smit = $Norm_Smit - $NormP; } else { $NormP = $Norm_Smit; $Norm_Smit = 0; }; $S7P1 = $NormP * $tar_sm * (1-$_POST['plg_t1']); }; */ // if ($_POST['plg_N'] == 2) { $NormP = $Norm_Smit1 * $_POST['plg_n2'] ; if ($Norm_Smit > $NormP) { $Norm_Smit = $Norm_Smit - $NormP; } else { $NormP = $Norm_Smit; $Norm_Smit = 0; }; $S7P2 = $NormP * $tar_sm * (1-$_POST['plg_t2']); }; // $S7 = $S7P1 + $S7P2 + $Norm_Smit * $tar_sm; // echo ''; echo ''; } else { $S7 = 0; }; echo '
'; echo ' Назва послуги '; echo ''; echo ' Норма '; echo ''; echo ' Тариф '; echo ''; echo ' Сума '; echo '
Квартплата'.$Norm_Sz.' кв.м'.sprintf("%.2f", $tar_kv).''.sprintf("%.2f", $S1).'
Опалення '.'централізоване'; // + echo ''.$Norm_Sop.' кв.м'.sprintf("%.2f", $tar_opc).''.sprintf("%.2f", $S2).'Опалення централізоване Гкал./кв.м.'; // + echo ''.$_POST['gkal_op'].' - '.$Norm_Sop.' -- '.$Norm_Sop * $_POST['gkal_op'].' Гкал.'.$Norm_Sop.' Гкал.'.sprintf("%.2f", $tar_opc).''.sprintf("%.2f", $S2).'Опалення '.'інд. газ'; // + echo ''.$Norm_Sop.' куб.м'.sprintf("%.3f", $tar_gaz_1).''.sprintf("%.3f", $tar_gaz_1).'/'.sprintf("%.3f", $tar_gaz_2).''.sprintf("%.2f", $S2).'Опалення електроенергією'; // Опалення електроенергією echo ''.$Norm_Sop.' кВт.'.$_POST['tar_opc'].''.sprintf("%.2f", $S2).'
Гаряче водопостачання'.$Norm_vg.' куб.м.'.sprintf("%.2f", $tar_voda_g).''.sprintf("%.2f", $S3).'
Холодне водопостачання'.$Norm_vh.' куб.м.'.sprintf("%.2f", $tar_voda_h).''.sprintf("%.2f", $S4).'
Водовідведення'.$Norm_vv.' куб.м.'.sprintf("%.2f", $tar_vodovidv).''.sprintf("%.2f", $S8).'
Газопостачання'.$Norm_gaz1.' куб.м'.sprintf("%.3f", $tar_gaz).''.'враховано в опаленні'.''.sprintf("%.2f", $S5).'
Електроенергія'.$Norm_El.' кВт.'.$_POST['tar_el_1'].'/'.$_POST['tar_el_2'].''.'враховано в опаленні'.''.sprintf("%.2f", $S6).'
Вивезення сміття'.$Norm_Smit.' куб.м'.sprintf("%.2f", $tar_sm).''.sprintf("%.2f", $S7).'
'; $Sumplat = $S1 + $S2 + $S3 + $S4 + $S5 + $S6 + $S7 + $S8; //$Norm_Sz*$_POST['tar_kv'] + $Norm_Sz*$_POST['tar_opc'] + $Norm_vg * $_POST['tar_voda_g'] // + $Norm_vh * $_POST['tar_voda_h'] + $Norm_gaz1 * $_POST['tar_gaz_pl'] + $Norm_El * $_POST['tar_el_0_100'] // + $Norm_Smit * $_POST['tar_sm']; echo '
Всього: '; echo sprintf("%.2f", $Sumplat); // $Ssub = 0; if ($Sumplat - $PlatObov > 0) $Ssub = $Sumplat - $PlatObov; echo '

Розрахунок розміру субсидії:'; echo '
'; echo '
Розмір субсидії: '; echo sprintf("%.2f", $Ssub); echo "

"; echo ""; echo ""; } /* * * * * * */ function parseFloat($ptString) { if (strlen($ptString) == 0) { return false; } $pString = str_replace(" ", "", $ptString); if (substr_count($pString, ",") > 1) $pString = str_replace(",", "", $pString); if (substr_count($pString, ".") > 1) $pString = str_replace(".", "", $pString); $pregResult = array(); $commaset = strpos($pString,','); if ($commaset === false) {$commaset = -1;} $pointset = strpos($pString,'.'); if ($pointset === false) {$pointset = -1;} $pregResultA = array(); $pregResultB = array(); if ($pointset < $commaset) { preg_match('#(([-]?[0-9]+(\.[0-9])?)+(,[0-9]+)?)#', $pString, $pregResultA); } preg_match('#(([-]?[0-9]+(,[0-9])?)+(\.[0-9]+)?)#', $pString, $pregResultB); if ((isset($pregResultA[0]) && (!isset($pregResultB[0]) || strstr($preResultA[0],$pregResultB[0]) == 0 || !$pointset))) { $numberString = $pregResultA[0]; $numberString = str_replace('.','',$numberString); $numberString = str_replace(',','.',$numberString); } elseif (isset($pregResultB[0]) && (!isset($pregResultA[0]) || strstr($pregResultB[0],$preResultA[0]) == 0 || !$commaset)) { $numberString = $pregResultB[0]; $numberString = str_replace(',','',$numberString); } else { return false; } $result = (float)$numberString; return $result; } /* * * Виводимо форму ввдення даних для обчислення * */ function SubsForm() { ?>

Калькулятор субсидії.

Призначення

Калькулятор субсидії призначений для розрахунку орієнтовного розміру субсидії для домогосподарства, відповідно до параметрів даного домогосподарства.

При розрахунку враховуються такі параметри: склад домогосподарства, доходи домогосподарства, площа житлового приміщення (загальна та опалювана), тарифи на комунальні послуги та спосіб їх надання, наявність пільг.

Вхідні параметри об'єднані в 4 групи. Кожна група активується для введення даних відповідною кнопкою: "Загальні відомості", "Доходи", "Тарифи", "Пільги".

Розрахунок субсидії та виведення результатів здійснюється за кнопкою "Розрахувати орієнтовний розмір субсидії".

Загальні відомості

В загальних відомостях вказуються:

  • кількість мешканців домогосподарства;
  • загальна площа житла (квартири, будинку);
  • опалювана площа житла;
  • кількість поверхів житла;
  • регіон (область) проживання домогосподарства.

Доходи

В доходах вказуються сумарні доходи за період, який враховується для призначення субсдії.

Можна вказати доходи однією сумою або окремими сумами за відповідними типами доходів для кожного мешканця.

Якщо в мешканця є кілька типів доходів, то можна додати додаткові типи доходів кнопкою "+"

Максимально можна вказати три види доходів для кожного мешканця.

Для всіх доходів треба вказувати суму за попередній рік.

Тарифи

В Тарифах вказуються значення тарифів для кожного типу послуг.

Якщо послуга домогосподарством не використовується, то необхідно зняти ознаку надання відповідної послуги.

При виборі типу опалення "Індивідуальне газове" слід вибрати область для врахування місцевого коефіцієнта для норм споживання газу.