ТЕЛ.: (044) 428-76-10
М. КИЇВ, ВУЛ. ІГОРІВСЬКА 14А


 

Фінансування: USAID

Роль ВБО "Інститут місцевого розвитку": субпідрядник Engility Corporation / International Resources Group

Термін упровадження Проекту (для ІМР): січень 2014 р. - лютий 2018 р.

 

 

Мета Проекту - підвищення енергетичної безпеки України. Цілі Проекту: удосконалення енергетичної політики; розвиток енергоефективності; збільшення інвестицій в енергетичний сектор; збільшена енергоефективність кінцевого споживання у комбінації зі збільшеним виробництвом чистої енергії у середніх та великих містах скоротять споживання традиційної енергії в Україні та знизять викиди парникових газів та витрати на енергоносії, а також імпорт енергоносіїв.
Див. презентацію Проекту

 

Досягнуті результати за період січень 2014 р. - лютий 2018 р.:

 

1. Удосконалення регуляторної та правової бази для чистої енергії:

 

участь у підготовці проектів законів та підзаконних актів, основні з яких:

2. Допомога НКРЕКП у питаннях щодо регулювання тарифів, моніторингу та якості послуг, бенчмаркінгу:

 • Проведено 17 навчальних семінарів для фахівців НКРЕКП та ліцензіатів НКРЕКП (2016-2017 рр.)
 • Розроблено рекомендації з покращення прозорості прийняття регуляторних рішень щодо формування і встановлення тарифів - Звіт "Рекомендації з покращення прозорості прийняття регуляторних рішень щодо формування і встановлення тарифів" (2017)
 • Проведено дослідження і підготовлено рекомендації щодо врахування у тарифах особливих аспектів діяльності підприємств теплопостачання, централізованого водопостачанням та водовідведення, зокрема валютних ризиків, втрат у мережах та штрафів, пені, неустойки - Звіт "Рекомендації щодо врахування у тарифній моделі особливих аспектів діяльності підприємств" (2017)
 • Спільно з НКРЕКП в рамках спеціальної Робочої групи ФДМУ розроблено зміни до Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення з метою забезпечення можливості проведення такої оцінки як обов'язкової умови переходу до стимулюючого регулювання - Звіт щодо розробки змін до Методики оцінки активів для цілей стимулюючого регулювання (2016). Організаційна та технічну підтримку процесу оцінки активів пілотних підприємств та підготовки фінальних змін до Методики оцінки активів (2016)
 • Спільно з НКРЕКП та представниками ліцензіатів підготовлено 8 проектів постанов НКРЕКП щодо стимулюючого регулювання. 27.07.2017 НКРЕКП прийнято 4 постанови щодо стимулюючого регулювання для сфери транспортування теплової енергії: Порядок формування тарифів на принципах стимулючого регулювання, Процедур їх встановлення, Порядок визначення РБА та встановлення регуляторної норми доходу. Аналогічні 4 постанови для сфери централізованого водопостачання і водовідведення були прийняті НКРЕКП 14.09.2017. Усі 8 Постанов НКРЕКП набули чинності в січні 2018 р.: 11.01.2018 - Постанови НКРЕКП щодо стимулюючого регулювання у сфері транспортування теплової енергії - № 964, 965, 966 та 967 від 27.07.2017; а 12.01.2018 - Постанови НКРЕКП щодо стимулюючого регулювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення - № 1132, 1133, 1134 та 1135 від 14.09.2017
 • Виконано тестові розрахунки тарифів на транспортування теплової енергії та централізоване водопостачання і водовідведення на принципах стимулюючого регулювання на прикладі ПАТ "Облтеплокомуненерго" (м. Чернігів) та КП "Тернопільводоканал" (2017)
 • Підготовлено проект Методичних рекомендацій (посібник) для ліцензіатів з розробки довгострокових інвестиційних програм у сфері централізованого водопостачання і водовідведення для цілей встановлення тарифів на принципах стимулюючого регулювання (2018)

2.3 Створення системи бенчмаркінгу та моніторинг якості послуг

 • НКРЕКП надано допомогу щодо створення системи бенчмаркінгу для проведення комплексного аналізу діяльності підприємств-ліцензіатів у сферах централізованого водопостачання та водовідведення (2016) і теплопостачання (2017); визначено ключові показники діяльності та первинні дані для їх розрахунку (2017) - Звіт "Рекомендації щодо визначення ключових показників діяльності у сфері теплопостачання та первинних даних для їхнього розрахунку"
 • Проведено кластеризацію ліцензіатів, виконано порівняльний аналіз їх діяльності - Звіт з бенчмаркінгу ліцензіатів НКРЕКП сфери теплопостачання (2018)
 • Розроблено спільно з НКРЕКП перелік показників якості та формул розрахунку показників для сфери теплопостачання (виробництво, транспортування, постачання теплової енергії) - Звіт "Рекомендації щодо формування переліку показників якості у сфері централізованого теплопостачання" (2017)
 • Розроблено автоматизовану систему для моніторингу показників якості (інструментарій) послуг у сфері централізованого водопостачання і водовідведення та теплопостачання (2017). Надано допомогу НКРЕКП у розробці форм звітності щодо якості послуг у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, які прийнято Постановою НКРЕКП №226 від 23.02.2017
 • Спільно з НКРЕКП розроблено підходи до визначення фактора ефективності (Х), низки цільових показників, у т. ч. цільових показників якості (Q) для сфери транспортування теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення для їх врахування у тарифах на принципах стимулюючого регулювання

2.4 Обстеження споживачів щодо якості окремих видів комунальних послуг та готовності платити за послуги кращої якості

 • Розроблено методологію та інструментарій для обстеження споживачів щодо якості окремих видів комунальних послуг та готовності платити за послуги кращої якості - Звіт за результатами обстеження споживачів щодо якості окремих видів комунальних послуг та готовності платити за послуги кращої якості (2016)

 

2.5 Удосконалення регуляторної звітності та створення системи регуляторного обліку

 • Вдосконалено чинні форми регуляторної звітності та спільно з НКРЕКП підготовлено проект Постанови про затвердження Правил організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до НКРЕКП. 30.05.2017 НКРЕКП прийняла Постанову №717 "Про затвердження Правил організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (постанова набула чинності 14.09.2017)
 • Розроблено нові форми регуляторної звітності та інструкції до них для ліцензіатів у разі застосування тарифів на принципах стимулюючого регулювання (2018)
 • Розроблено спільно з НКРЕКП проекти Порядку/Правил організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення (2017) та Порядку/Правил організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності суб'єктами господарювання у сфері теплопостачання (2016). Для ліцензіатів у сфері теплопостачання Правила обліку затверджені Постановою НКРЕКП "Про затвердження Порядку (правил) організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності суб'єктами господарювання у сфері теплопостачання" №1223 від 10.10.2017 (набула чинності 10.11.2017). Для ліцензіатів у сфері централізованого водопостачання та водовідведення Правила обліку затверджені Постановою НКРЕКП "Про затвердження Правил організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення " № 1474 від 27.12.2017
 • Розроблено Порядки (правила) організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності суб'єктами господарювання у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення у разі застосування тарифів на принципах стимулюючого регулювання (2018)

 

3. Соціальний захист споживачів житлово-комунальних послуг

 • Розроблено Концепцію монетизації програми житлових субсидій (2017)
 • Взято участь у розробці та підготовці обґрунтувань проектів постанов КМУ України:

- Розробка порядку розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з централізованого опалення (теплопостачання), постачання холодної та гарячої води і водовідведення, послуг з газо- та електропостачання для індивідуального опалення (затверджено постановою КМУ від 26.04.2017 №300 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України")
- Розробка та обґрунтування змін до соціальних нормативів користування послугами централізованого опалення та індивідуального опалення природним газом та електроенергією (затверджено постановою КМУ від 6.02.2017 №51 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 № 409")
- Розробка порядку визначення граничного розміру витрат на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком, витрат на управління багатоквартирним будинком, виходячи з якого надаються субсидії населенню (затверджено постановою КМУ від 28.12.2016 №1022 "Про затвердження Порядку визначення граничного розміру витрат на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком, витрат на управління багатоквартирним будинком, виходячи з якого надаються субсидії населенню")
- Розробка та обґрунтування змін до соціальних нормативів користування послугами електропостачання за наявності окремого обліку споживання електроенергії за періодами часу (затверджено постановою КМУ від 28.10.2015 №842 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 № 409")
- Участь в розробці змін до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (Постанова КМУ від 28.02.2015 №106 "Про удосконалення порядку надання житлових субсидій")
- Участь у розробці порядку встановлення соціальних норм житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами, щодо оплати яких держава надає пільги та встановлює субсидії (Постанова КМУ від 6.08.2014 №409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування")

 • Розроблено пропозиції щодо вдосконалення соціальних норм житла та норм споживання житлово-комунальних послуг - Звіт "Аналіз соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та рекомендації щодо їх удосконалення" (2017)
 • Розроблено Концепцію стимулювання до енергозбереження домогосподарств, які отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (2016)
 • Проведено тренінги щодо надання житлових субсидій для регіональних органів соціального захисту населення (спільно з Міністерством соціальної політики України та Світовим банком) (2015-2016)
 • Взято участь у робочих групах: при Мінрегіоні - щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань оплати споживачами послуг з управління багатоквартирним будинком, а також їх соціального захисту; при Мінсоцполітики - формування мінімального споживчого набору для різних вікових груп населення
 • Розроблено онлайн Калькулятор субсидій
 • Розроблено інформаційні матеріали щодо особливостей та умов надання субсидій

 

4. Надання допомоги містам щодо впровадження енергозберігаючих заходів, спрямованих на скорочення обсягів споживання теплової і електричної енергії та зниження бюджетних видатків на забезпечення закладів бюджетної сфери енергоносіями, в т. ч. із залученням приватних інвестицій

 • Розроблено перший в Україні Регіональний енергетичний план Одеської області (2018)
 • Підготовлено (і) Каталога інвестиційних проектів і Інвестиційну стратегію м. Краматорськ, (іі) Концепцію підвищення ефективності громадського транспорту Краматорська (2017)
 • Розроблено проектно-кошторисну документацію для 5 ОСББ (Дніпро, Запоріжжя, Кам'янець-Подільський, Львів) для реалізації демонстраційних проектів із впровадження альтернативних джерел енергії у житлових будинках
 • Розроблено 9 ПДСЕР(К): Вінниця, Луцьк, Хмельницький, Чернігів, Ізмаїл, Білгород-Дністровський, Мирноград, Покровськ, Рубіжне. Для міст Ізмаїл та Білгород-Дністровський ПДСЕРК були розроблені вперше в Україні (2014-2017)
 • Для всіх міст, які розроблятимуть, розробляють або оновлюють енергетичні плани та програми, у т.ч. ПДСЕР(К), розроблено Програму ранжування та аналізу інвестиційних проектів (2016) та Посібник користувача
 • Розроблено Посібник із підготовки проектних пропозицій із чистої енергії (2015)
 • Розроблено 3 Бізнес плани (Луцьк, Хмельницький, Павлоград) для отримання фінансування від НЕФКО для підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери (2015-2016)
 • 18 Ресурсним центрам підтримки ОСББ надано консультаційну підтримку по юридичних, технічних, економічних, екологічних та інших питаннях стосовно залучення інвестицій для реалізації енергоефективних проектів у житлових будинках. Маріуполь, Добропілля, Северодонецьк, Бахмут отримали допомогу щодо створення Ресурсних центрів підтримки ОСББ з питань чистої енергії (2017), Покровськ, Мирноград, Рубіжне - щодо закупівлі необхідного обладання для Центрів
 • Надано допомогу містам Київ та Львів щодо підготовки до реалізації енергоефективних проектів у бюджетних будівлях на умовах ДПП: розроблено ТЕО проектів "Енергоефективна реконструкція будівель Святошинського психоневрологічного інтернату, Дарницького дитячого будинку-інтернату, Санаторної школи-інтернату №19, Київського пансіонату ветеранів праці із заміною системи опалення" та "Встановлення теплових помп для системи опалення двох освітніх закладів Львова (Технологічний ліцей та дитсадок №14)" (2016-2017)
 • ПАТ "Банк Львів" надано допомогу для розширення можливостей кредитування енергоефективних проектів ОСББ та проектів МСП. З початку 2014 р. із заявок, отриманих від 43 заявників, банк схвалив 19 заявок на загальну суму 8 261 300 грн (еквівалент 550 000 дол. або 1 947 400 євро)

5. Підвищення обізнаності громадськості щодо енергозбереження та енергоефективності шляхом проведення Інформаційних кампаній та підготовки інформаційних матеріалів

 • Підготовлено та розповсюджено для цільових аудиторій інформаційні матеріали на тему енергоефективності, енергозбереження, чистої енергії, тарифної політики, соціального захисту, ОСББ тощо
 • Взято участь у підготовці 2-х сезонів телепередачі "Твій Дім" на UA: ПЕРШИЙ на тему енергоефективності, енергозбереження, тарифної політики, створення та функціонування ОСББ тощо
 • Організовано громадські обговорення ПДСЕР у пілотних містах, для громадськості розроблено короткі версії ПДСЕР.
 • Розроблено Методичні рекомендації з організації та проведення громадських слухань (2016) та проведено семінар для представників міст з методики організації та проведення громадських слухань
 • У 78 ЗНЗ (16 міст) упроваджено міжшкільний конкурс на зменшення споживання електроенергії
 • взято участь у серії семінарів для журналістів у містах-партнерах Проекту

 

 

Корисні посилання

 

Сайт Проекту USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні"

Інформаційний дайджест "Нові можливості для інвестицій"

Facebook спільнота Ресурсних центрів підтримки ОСББ із питань чистої енергії

Онлайн калькулятор субсидій

Практичний посібник щодо основних положень роботи в розрахунковій програмі з ранжування та аналізу інвестиційних проектів

Практичний посібник "Підготовка проектних пропозицій із чистої енергії"

Презентація "Запровадження стимулюючого регулювання у сфері теплопостачання"