ТЕЛ.: (044) 428-76-10
М. КИЇВ, ВУЛ. ІГОРІВСЬКА 14А


З 4 по 7 липня 2017 р. в Інституті енергетики Республіки Таджикистан (м. Курган-Тюбе, адміністративний центр Хатлонської області) фахівці ІМР провели тренінг для викладачів Інституту по курсу "Енергозбереження в будівлях і університетських містечках". Тренінг проведено в рамках Проекту USAID по енергетичній взаємодії у Центральній Азії (USAID Central Asia Energy Links Project).


Програма тренінгу базується на навчальному матеріалі курсу, розрахованого на студентів магістратури технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, який було адаптовано до законодавства і вимог нормативних документів Республіки Таджикистан у сфері будівництва, будівельної теплотехніки, проектування і облаштування систем опалення, вентиляції та кондиціонування, теплових та електричних мереж, їх ізоляції тощо. 10 тем курсу присвячені актуальним питанням сталого розвитку та використання традиційних і альтернативних джерел енергії; проблемам енергоефективності житлових і громадських будівель; проведенню енергоаудиту споживання енергетичних та енергомістких матеріальних ресурсів у гуртожитках і навчальних корпусах університетів; розробці та техніко-економічному обґрунтуванню енергоефективних заходів і проектів із використання відновлюваних джерел енергії. Програма тренінгу охоплює основні теми навчального матеріалу, на викладення яких передбачено 30 академічних годин, з яких – 8 годин лекції і 22 години практичних занять.


Із привітальним словом на тренінгу виступив ректор Інституту енергетики Назаров Хайрулло Холназарович, який високо оцінив перспективи співробітництва із Проектом USAID, зазначив актуальність підготовлених навчальних матеріалів для Інституту енергетики. Інститут енергетики – наймолодший ВНЗ Республіки Таджикистан – був створений відповідно до Постанови Уряду від 03.05.2006 року, як вищий навчальний заклад у місті Курган-Тюбе. Інститут перебуває у підпорядкуванні одразу двох міністерств: Міністерства освіти і науки та Міністерства енергетики.


Хайрулло Холназарович зазначив, що вже з наступного навчального року Інститут енергетики відкриває магістратуру і у планах керівництва Інституту – створити спеціалізацію для студентів-магістрів "Енергозбереження в будівлях". Навчальні матеріали, розроблені фахівцями ІМР, також використовуватимуться в післядипломній освіті для підвищення кваліфікації та перекваліфікації технічних спеціалістів.


Андрій Міцкан, керівник Проекту USAID, розповів про діяльність Проекту в Республіці Таджикистан, в тому числі й про підтримку реалізації мультинаціональної програми CASA-1000 – будівництво нової системи ліній електропередач (ЛЭП), яка поєднає чотири країни (Таджикистан, Киргизьку Республіку, Афганістан і Пакистан) і дозволить максимально ефективно використовувати екологічно чисті гідроенергетичні ресурси центральноазіатських країн, даючи їм можливість продавати надлишок електроенергії влітку енергодефіцитним країнам Південної Азії. Іншим важливим напрямком Проекту є сприяння підвищенню ефективності діяльності ОАХК "Барки Точик", в т. ч. за рахунок запровадження апаратно-програмних засобів, модернізації обладнання, підвищення кваліфікації персоналу. Третій напрямок діяльності Проекту USAID в Республіці Таджикистан – обмеження нераціонального споживання енергії, в тому числі в секторі житлових і громадських будівель, як третього за обсягами споживання електроенергії (близько 24% усього обсягу споживання електроенергії) й найбільшого споживача енергоресурсів в цілому (понад 40% у структурі кінцевого споживання енергоресурсів). І підготовка спеціалістів з енергоефективності у секторі будівель, які зможуть проводити енергетичні аудити і розробляти комплекс економічно обґрунтованих енергоефективних заходів – один з перших й найважливіших кроків до досягнення цієї мети.


Андрій Міцкан повідомив, що для підвищення практичної ефективності навчального курсу і створення можливості для виконання професійних енергетичних аудитів, Проект USAID вже закупив обладнання (тепловізор, пірометр, термогігрометр, газоаналізатор, вимірювач концентрації СО2 і ще близько 10 видів обладнання) і передасть його Інституту до вересня цього року.


Протягом перших двох днів тренінгу викладачі Інституту енергії під керівництвом консультантів ІМР отримали необхідний обсяг теоретичних і практичних знань, які дозволять їм виконати енергетичний аудит навчального корпусу, розробити й підготувати економічне обґрунтування переліку енергоефективних заходів із підвищення його енергетичної ефективності. Четвертий день тренінгу був присвячений питанням підвищення ефективності роботи системи теплопостачання будівель Інституту (приєднані до котельні на вугіллі) і опрацюванні варіантів часткового заміщення викопного палива альтернативними джерелами енергії.

 

Про Проект USAID із енергетичної взаємодії

 

IMG 7213 IMG 7215 main IMG 7222

 

IMG 7226 IMG 7232