ТЕЛ.: (044) 428-76-10
М. КИЇВ, ВУЛ. ІГОРІВСЬКА 14А


6 грудня 2017 року на семінарі для НКРЕКП фахівцям профільних департаментів НКРЕКП було представлено напрацювання та рекомендації, які були розроблені ІМР в рамках виконання завдань за Проектом USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні", для запровадження в Комісії системи бенчмаркінгу у сфері теплопостачання. Учасники семінару також обговорили організаційні, методичні та інші питання, які потребують вирішення з тим, щоб система бенчмаркінгу була впроваджена в рамках НКРЕКП, а її результати використовувалися у регуляторній діяльності.

 

Бенчмаркінг (порівняльний аналіз) виконує важливу роль у регуляторній діяльності, оскільки його застосування дає можливість Регулятору оцінювати результати діяльності підприємств та приймати відповідні регуляторні рішення з метою вдосконалення їхньої діяльності. Це інструментарій, якому характерний як прямий вплив на підприємства щодо поліпшення їхньої діяльності, так і опосередкований – шляхом оприлюднення його результатів.

 

Необхідність упровадження бенчмаркінгу у сфері теплопостачання в Україні набула особливої актуальності у зв'язку із планами НКРЕКП щодо запровадження стимулюючого регулювання у сфері теплопостачання, зокрема діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами.

 

Так у липні 2017 року НКРЕКП було прийнято пакет документів для забезпечення переходу до стимулюючого регулювання тарифів на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, а саме: порядок формування тарифів (Постанова НКРЕКП "Про затвердження Порядку формування тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання" від 27.07.2017 р. №967), процедуру встановлення тарифів (Постанова НКРЕКП "Про затвердження Процедури встановлення тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання" від 27.07.2017 р. № 964), порядок визначення регуляторної бази активів (Постанова НКРЕКП "Про затвердження Порядку визначення регуляторної бази активів суб'єктів природних монополій, що провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами" від 27.07.2017 р. №966), а також документ яким встановлено регуляторну норму доходу на регуляторну базу активів (Постанова НКРЕКП "Про встановлення регуляторної норми доходу на регуляторну базу активів для суб'єктів, що провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами" від 27.07.2017 р. №965). Допомогу НКРЕКП в розробці пакету документів надав ІМР в рамках виконання завдань за Проектом USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні".

 

Відповідно до методичних підходів, що визначені порядком формування тарифів на принципах стимулюючого регулювання, результати бенчмаркінгу використовуватимуться при визначенні параметрів, що мають довгостроковий термін дії, зокрема: цільових завдань щодо скорочення втрат теплової енергії в мережах та витрат електроенергії на технологічні потреби; цільового показника питомої чисельності виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу транспортування ТЕ.

 

Фахівці ІМР ознайомили учасників семінару з суттю, цілями та основними етапами реалізації порівняльного аналізу; особливостями інформаційного забезпечення; рекомендованими ключовими показниками діяльності (англ. – Key Performance Indicators – КРІ) у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії. Вважається, що КРІ є найбільш вагомими показниками, які дозволяють оцінити результати діяльності підприємств у порівнянні з іншими (подібними) підприємствами, а також, водночас, дослідити в динаміці досягнутий прогрес щодо підвищення ефективності діяльності підприємств.

 

В рамках Проекту USAID ІМР було проведено дослідження, за результатами якого НКРЕКП було рекомендовано сформувати перелік із 22 ключових показників діяльності у сфері теплопостачання, згрупованих у 6 груп, а також запропоновано алгоритми розрахунку показників.

 

На розсуд фахівців НКРЕКП було винесено результати кластеризації підприємств у сфері теплопостачання, а також результати проведеного порівняльного аналізу їхньої діяльності у межах сформованих кластерів. У підсумку проведення кластеризації ІМР сформовано 5 кластерів підприємств з виробництва теплової енергії, 6 кластерів підприємств з транспортування теплової енергії та 6 кластерів підприємств з постачання теплової енергії. Для проведення кластеризації та бенчмаркінгу ІМР було сформовано масив первинних даних 30 суб'єктів господарювання, які провадять діяльність з виробництва теплової енергії, 39 – з транспортування теплової енергії та 44 – з постачання теплової енергії за період 2014-2016 рр.

 

Під час семінару також було обговорено питання щодо оприлюднення результатів бенчмаркінгу для забезпечення відкритості інформації щодо діяльності підприємств та доступу до неї усіх зацікавлених сторін та використання НКРЕКП результатів бенчмаркінгу у регуляторній діяльності. Оформлення результатів бенчмаркінгу (звітування) є одним із ключових етапів порівняльного аналізу, інструментом, що дозволяє Регулятору дотримуватися принципів прозорості та відкритості своєї діяльності для широкого загалу.

 

Семінар "Практичні аспекти проведення бенчмаркінгу підприємств у сфері теплопостачання" став останнім із 7 навчальних семінарів, проведених ІМР для НКРЕКП в рамках Плану навчальних заходів за Проектом USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні" у 2017 р.

 

Про Проект USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні"

 

 sem 0612-1-1 sem 0612-1 sem 0612-2

 

sem 0612-4 sem 0612-5 sem 0612-6