ТЕЛ.: (044) 428-76-10
М. КИЇВ, ВУЛ. ІГОРІВСЬКА 14А


12 грудня депутати Покровської міської ради (Донецька область) прийняли "План дій зі сталого енергетичного розвитку і клімату м.Покровська до 2030 року" (ПДСЕРК) (рішення №7/47-25).


Документ підготували за підтримки спеціалістів ВБО "Інститут місцевого розвитку" (ІМР) в межах виконання завдань за Проектом USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні". Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю Проект USAID та Покровська міська рада підписали 17 січня 2017 року.


ПДСЕРК – своєрідна стратегія, що розробляють міста-підписанти масштабної ініціативи Європейської комісії з усталеного розвитку міст - Угода мерів. Усі вони зобов'язуються до 2030 року скоротити викиди СО2 щонайменше на 30%, сприяючи таким чином розвитку екологічно орієнтованої економіки та підвищенню якості життя. Покровськ долучився до Угоди мерів 5 жовтня 2015 року.

 

pokrovsk-SECAP-Ukr

 

Для визначення базового рівня викидів СО2 міста фахівці ІМР застосували метод вибору базового року. Найбільш показовий із огляду на обсяги енергоспоживання та водночас найбільш "енерговитратний" для міста – 2012 рік.


Основні сектори, які генерують викиди СО2 в Покровську:

  • сектор житлових будівель – 43,9% загального обсягу викидів СО2;
  • сфера теплопостачання – 32,7%;
  • транспортна інфраструктура – 20,3%.

Тож стратегічна мета ПДСЕРК Покровська полягає у скороченні викидів СО2 до 2030 року щонайменше на 30% (65,2 тис. т/рік) базового рівня 2012 року (217,27 тис. т/рік). Ця мета досягатиметься через підвищення енергетичної, соціально-економічної та екологічної безпеки міста за рахунок зменшення споживання викопних видів палива. У т.ч. передбачається заміщення їх альтернативними та відновлюваними джерелами енергії (за належної якості житлово-комунальних послуг та підвищення якості життя громади міста).


Для реалізації стратегічних цілей ПДСЕРК і впровадження енергоефективних заходів та проектів із використання альтернативних джерел енергії (АДЕ) обрані сектори, щодо розвитку яких існує спільне розуміння всіх місцевих партнерів: органів виконавчої влади, підприємств, установ, громадських організацій та жителів міста в цілому.

 

Загалом запропоновано 90 заходів та інвестиційних проектів з енергоефективності, а також два комплексні заходи у секторі житлових будівель загальною вартістю 1 584,6 млн грн. Їхнє упровадження дозволить скоротити споживання енергетичних ресурсів на 254,5 тис. МВт∙год, а також сприятиме скороченню викидів СО2 на 67,2 тис. т/рік.

 

ПДСЕРК м. Покровська на 2018-2030 рр. у якості доповнення до інвестиційних енергоефективних проектів та проектів із впровадження АДЕ містить окрему програму з упровадження інформаційно-просвітницьких та організаційних заходів, спрямованих насамперед на зміну поведінкових установок мешканців, працівників бюджетної сфери, підприємств та організацій міста на енергоефективні (за рахунок як підвищення рівня свідомості, так і набуття нових знань і навичок).

 

Детально про Проект USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні"