ТЕЛ.: (044) 428-76-10
М. КИЇВ, ВУЛ. ІГОРІВСЬКА 14А


31 березня 2017 року депутати Ізмаїльської міської ради прийняли "План дій зі сталого енергетичного розвитку і клімату до 2030 року" (ПДСЕРК), розроблений у рекордно короткі терміни (3 місяці) за підтримки команди фахівців ІМР в рамках упровадження Проекту USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні". Меморандум про взаємодію між Проектом USAID та Ізмаїльською міською радою підписаний 30 вересня 2016 року.


ПДСЕРК – стратегічний документ, який розробляють міста, що долучаються до Угоди мерів, масштабної ініціативи Європейської комісії з усталеного розвитку міст. Її підписанти беруть на себе зобов'язання скоротити власні викиди СО2 щонайменше на 30% до 2030 року, сприяючи таким чином розвитку екологічно орієнтованої економіки та підвищенню якості життя. Ізмаїл офіційно підтримав Угоду Мерів 28 квітня 2016 року.

 

Izmail-SECAP

 

Для визначення базового рівня викидів СО2 міста Ізмаїл застосовувався метод вибору базового року. Відповідно до такого методу, найбільш репрезентативним з огляду на енергоспоживання та водночас найбільш "енерговитратним" був 2015 рік. Основні сектори, які генерують викиди СО2 в місті: сектор житлових будівель – 54% загального обсягу викидів; транспортна інфраструктура – 33%; сфера теплопостачання – 8%. Зважаючи на це, стратегічна мета ПДСЕРК Ізмаїла до 2030 року полягає у скороченні викидів СО2 щонайменше на 30% (71,3 тис. т/рік) базового рівня викидів 2015 року (237,7 тис. т/рік). Досягнення цієї мети можливе через підвищення енергетичної, соціально-економічної та екологічної безпеки міста за рахунок зменшення споживання викопних видів палива, у т. ч., заміщуючи їх альтернативними та відновлюваними джерелами енергії за належної якості житлово-комунальних послуг та підвищення якості життя громади міста.


Для реалізації стратегічних цілей ПДСЕРК і впровадження енергоефективних заходів та проектів із використання альтернативних джерел енергії (АДЕ) обрані сектори, щодо розвитку яких існує спільне розуміння всіх місцевих партнерів: органів виконавчої влади, підприємств, установ, громадських організацій та жителів міста в цілому.

 

Усього запропоновано 73 заходи та інвестиційні проекти з енергоефективності загальною вартістю 1 718,7 млн грн. Їхнє упровадження дозволить скоротити споживання енергетичних ресурсів на 196,8 тис. МВт∙год/рік.


ПДСЕРК м. Ізмаїл на 2017-2030 рр. також містить окрему програму з упровадження інформаційно-просвітницьких та організаційних заходів, спрямованих на зміну поведінкових установок мешканців, працівників бюджетної сфери, підприємств та організацій міста на енергоефективні (за рахунок підвищення рівня свідомості, набуття нових знань і навичок).