ТЕЛ.: (044) 428-76-10
М. КИЇВ, ВУЛ. ІГОРІВСЬКА 14А


29 листопада 2017 р. депутати Рубіжанської міської ради (Луганська область) на засіданні чергової 36 сесії прийняли План дій зі сталого енергетичного розвитку і клімату до 2030 року (ПДСЕРК) (рішення №36/1). Документ розроблений за підтримки спеціалістів ВБО "Інститут місцевого розвитку" в межах виконання Проекту USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні". Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю між Проектом USAID та Рубіжанською міською радою підписаний 21 грудня 2016 року.


ПДСЕРК – стратегічний документ, який розробляють міста, що долучаються до Угоди мерів, масштабної ініціативи Європейської комісії з усталеного розвитку міст. Її підписанти беруть на себе зобов'язання скоротити власні викиди СО2 щонайменше на 30% до 2030 року, сприяючи таким чином розвитку екологічно орієнтованої економіки та підвищенню якості життя. Рубіжне офіційно підтримало Угоду мерів 28 квітня 2016 року.

 

Rubizhne-SECAP

 

Для визначення базового рівня викидів СО2 м. Рубіжного застосовувався метод вибору базового року. Відповідно до такого методу, найрепрезентативнішим з огляду на енергоспоживання та водночас найбільш "енерговитратним" був 2011 рік. Основні сектори, які генерують викиди СО2 в місті: сектор житлових будівель – 54% загального обсягу викидів; сфера теплопостачання – 29%; транспортна інфраструктура – 10%.

 

Зважаючи на це, стратегічна мета ПДСЕРК Рубіжного до 2030 року полягає у скороченні викидів СО2 щонайменше на 30% (41,01 тис. т) базового рівня 2011 року (136,98 тис. т). Досягнення цієї мети можливе через підвищення енергетичної, соціально-економічної та екологічної безпеки міста за рахунок зменшення споживання викопних видів палива, у т. ч., заміщуючи їх альтернативними та відновлюваними джерелами енергії за належної якості житлово-комунальних послуг та підвищення якості життя громади міста.

 

Для реалізації стратегічних цілей ПДСЕРК і впровадження енергоефективних заходів та проектів із використання альтернативних джерел енергії (АДЕ) обрані сектори, щодо розвитку яких існує спільне розуміння всіх місцевих партнерів: органів виконавчої влади, підприємств, установ, громадських організацій та жителів міста в цілому. Усього запропоновано 72 заходів та інвестиційних проектів з енергоефективності, а також два комплексні заходи у секторі житлових будівель загальною вартістю 1 282 млн грн. Їхнє упровадження дозволить скоротити споживання енергетичних ресурсів на 177,4 тис. МВт∙год, а також сприятиме скороченню викидів СО2 на 44,6 тис. т/рік.


ПДСЕРК м. Рубіжного на 2018-2030 рр. у якості доповнення до інвестиційних енергоефективних проектів та проектів із впровадження АДЕ містить окрему програму з упровадження інформаційно-просвітницьких та організаційних заходів, спрямованих насамперед на зміну поведінкових установок мешканців, працівників бюджетної сфери, підприємств та організацій міста на енергоефективні (за рахунок як підвищення рівня свідомості, так і набуття нових знань і навичок).